top of page

Oikeusministeri Antti Häkkänen kolumnissaan: Valinnanvapaus on toimiva malli


Ministerin tehtävä toi mukanaan monia oheistehtäviä hallituksessa. Istun muun muassa reformiministeriryhmässä, jossa viedään sote- ja maakuntauudistusta eteenpäin.

Kesän kynnyksellä perustuslakivaliokunta antoi lausunnon uudistuksesta. Valiokunta päättää, mikä on virallinen valtiosäännön tulkintalinja. Sen entisenä jäsenenä ja juristina arvostukseni valiokuntaa kohtaan on korkealla. Oikeusvaltion pyhimpiä lukkoja on perustuslaki ja Suomessa perustuslakivaliokunta päättää, mikä on tai ei ole perustuslainmukaista.

Perustuslakivaliokunnan linjaa on kuitenkin tulkittu monella tavalla julkisuudessa. Valiokunta ei tyrmännyt, torpannut tai kaatanut esitystä tai sen keskeisiä tavoitteita. Valiokunta piti uudistuksessa esitettyjä asiakkaan valinnanvapautta, maakunnan laajuista järjestämisvastuuta ja muita keskeisiä tavoitteita kannatettavina. Se jopa korosti, että valinnanvapaus parantaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta. Korjauksia tulee kuitenkin moniin yksityiskohtiin, joilla näitä tavoitteita toteutetaan. Huolelliselle lainvalmistelulle otetaan nyt riittävä aika. Tämän takia pidin tärkeänä, että myös maakuntavaaleja tulee siirtää.

Valinnanvapaudesta puhuttaessa täytyy muistaa, että kyseessä on yleisesti muissa maissa käytössä oleva ja hyväksi todettu toimintamalli. 1990-luvulta lähtien useissa Euroopan maissa on lisätty potilaan oikeutta valita hoitopaikka ja hoitava lääkäri. Keskeisenä perusteena valinnanvapauden lisäämiselle nähtiin hoitojonojen lyhentäminen, palvelujen saatavuuden parantaminen, heikompiosaisten aseman parantaminen palveluissa, terveyserojen kaventaminen ja palvelujen laatua parantavan kilpailun lisäämisen palvelun tuottajien kesken.

Suomi tulee näissä nyt vähän jälkijunassa, mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Valinnanvapaus kuuluu moderniin, asiakkaan tarpeista lähtevään terveydenhuoltoon.

Antti Häkkänen

Kirjoittaja on oikeusministeri (kok.).

Tilaa Antin eduskuntakirje!

Tilaaminen onnistui! Ollaan yhteydessä!

bottom of page