top of page

Oikeusministeri Antti Häkkänen: Toimiva demokratia edellyttää rakentavaa keskusteluaSuomi pärjää hyvin kansainvälisissä demokratiavertailuissa. Digitalisaatio ja sosiaalinen media muokkaavat kuitenkin voimakkaasti satavuotista demokratiaamme. Demokratian tulevaisuus oli aiheena myös tänään SuomiAreenalla Porissa, jossa oikeusministeriön ja Suomi 100 -hankkeen keskustelussa pohdittiin, lisääkö sosiaalinen media kansalaisten osallistumismahdollisuuksia vai onko riskinä valeuutiset ja polarisoituva keskusteluilmapiiri.

Oikeusministeri Antti Häkkänen kertoi puheenvuorossaan, että hallitus pyrkii edistämään aktiivista yhteiskunnallista keskustelua Suomessa. Osana Suomi 100 -juhlavuoden virallista ohjelmaa oikeusministeriö on käynnistänyt hankkeen, jonka tavoitteena on nostaa esille suomalaisen demokratian vahvuuksia ja tulevaisuuden haasteita. Tavoitteena on myös lisätä vuorovaikutusta valmistelussa ja päätöksenteossa.

– Toimivan demokratian perusedellytyksenä on rakentava yhteiskunnallinen keskustelu. Toimivassa demokratiassa tarvitaan aktiivista yhteiskunnallista keskustelua, johon osallistuvat niin puolueet, kansalaisjärjestöt kuin yksittäiset ihmiset. Tarkoituksenamme on löytää uusia keinoja vahvistaa mahdollisuuksia avoimeen yhteiskunnalliseen keskusteluun niin kunnalliseen, maakunnalliseen kuin valtiolliseen päätöksentekoon liittyen, ministeri Häkkänen totesi.

Tulevana syksynä eri puolilla Suomea järjestetään viisi demokratiatapahtumaa, joissa kansalaiset ja päättäjät istuvat saman pöydän ääreen keskustelemaan ajankohtaisista kysymyksistä. Lisäksi marraskuussa eduskunnassa järjestetään vuorovaikutteinen kyselytunti, jossa kansanedustajien sijaan kysymyksiä hallituksen edustajille pääsevät esittämään kansalaiset ja kansalaisjärjestöjen edustajat.

– Hankkeen tapahtumista saadut opit ja kokemukset hyödynnetään esimerkiksi sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpanossa. Siinä jos missä tarvitaan dialogia, ministeri Häkkänen painotti.

Suomi 100 – Suomalaisen demokratian tulevaisuuskeskustelut -hankkeen toteutuksesta vastaa oikeusministeriö. Hankekumppaneina ovat Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra, valtioneuvoston kanslia ja valtiovarainministeriö. Hanke jatkuu tämän vuoden loppuun asti.

Sitra kehittää hankkeessa toteutettavien keskustelujen sarjan perusteella rakentavan yhteiskunnallisen keskustelun toimintamallia. Sitran Erätauko-konseptin kehittäjäryhmään haetaan parhaillaan osallistujia eri organisaatioista. Haku on auki 31.8.2017 asti.

Tilaa Antin eduskuntakirje!

Tilaaminen onnistui! Ollaan yhteydessä!

bottom of page