top of page

Kokoomuksen Häkkänen ja Talvitie: Rikosten estämiseen tarvitaan lisää resursseja ja toimivaltuuksia

Tiedote 20.4.2017

Julkaisuvapaa heti

Kokoomuksen Häkkänen ja Talvitie: Rikosten estämiseen tarvitaan lisää resursseja ja toimivaltuuksia

Torstaina eduskunnassa käytiin palautekeskustelu historian ensimmäisestä sisäisen turvallisuuden selonteosta. Selonteossa vaaditaan lisää viranomaisten välistä yhteistyötä ja oikea-aikaista resursointia. Eduskunnan Hallintovaliokunta laati selonteosta perusteellisen mietinnön ja sai tässä muodostettua yhteisen tilannekuvan sisäisen turvallisuuden tilanteesta.

”Uusien turvallisuusuhkien lisääntyessä pitää myös parantaa viranomaisten toimivaltuuksia ja resursseja rikosten estämiseksi. Esimerkiksi tiedustelulainsäädännön tuomat toimivaltuudet on saatava mahdollisimman nopeasti käyttöön. Samoin kansainvälistä yhteistyötä on lisättävä. EU on rikosten torjunnassa ja turvallisuuden parantamisessa tärkein yhteistyökumppanimme”, sanoo Kokoomuksen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Antti Häkkänen.

Turvallisuusviranomaisten riittävien resurssien ja toimintavaltuuksien lisäksi tulee tehdä toimia palvelutarpeen kasvun hillitsemiseksi eli panostaa ennaltaehkäiseviin palveluihin.

”Tärkeää on se, miten pystymme pureutumaan syihin emmekä ainoastaan hoida seurauksia. Mitä oikea-aikaisemmin viranomaisyhteistyön kautta pystymme tunnistamaan tekijät, jotka vaarantavat yhteiskunnan turvallisuutta – sen parempi”, toteaa Talvitie.

Suomalaiset luottavat poliisin ja muiden turvallisuusviranomaisten toimintaan. Oleellista niin kansalaisten, toimijoiden, viranomaisten, vastuunkantajien ja koko yhteiskuntamme kannalta onkin, että keskitymme siihen, miten voimme edelleen edistää ja vahvistaa luottamusta.

  • ”Kansalaisten luottamusta poliisiin voidaan lisätä parantamalla poliisin toiminnan ennakoitavuutta. Sisäministeri Risikko on nostanut esiin, olisiko aika asettaa poliisin palveluille palvelulupaus. Palvelulupauksella määritettäisiin läpinäkyvästi, minkä verran resursseja ja aikaa menee tiettyjen rikosten tutkintaan ja selvittämiseen”, toteaa Talvitie.

Antti Häkkänen on ensimmäisen kauden kansanedustaja Mäntyharjulta. Hän on hallintovaliokunnan jäsen ja Kokoomuksen varapuheenjohtaja.

Mari-Leena Talvitie on ensimmäisen kauden kansanedustaja Oulusta. Hän on hallintovaliokunnan jäsen ja Kokoomuksen puoluevaltuuston puheenjohtaja.

Lisätiedot

Antti Häkkänen

puh. 0407057134

Mari-Leena Talvitie

puh. 0445273288

Tilaa Antin eduskuntakirje!

Tilaaminen onnistui! Ollaan yhteydessä!

bottom of page