top of page

Antti Häkkäsen Kaakon viestinnän vaalikonevastaukset: kuntavaalit 2017

1 Kaakko

1. Kunnan täytyy ajatella kaikkea toimintaansa talous edellä.

jokseenkin samaa mieltä

Ehdokkaan kommentti

Turvalliset ja laadukkaat palvelut kuuluvat kaikille. Täytyy muistaa, että yritystoiminta ja työllisyys tuovat verotulot palveluihin. Laadukkaat palvelut turvataan edistämällä yrittäjyyttä ja työllisyyttä sekä pitämällä kunnan talous kunnossa.

2. Kunnan on turvattava hyvät palvelut, vaikka se tietäisi verotuksen kiristymistä.

jokseenkin samaa mieltä

Ehdokkaan kommentti

Jokaisella on oikeus hyviin palveluihin. Verotusta ei kuitenkaan voi loputtomasti kiristää. Paras lääke palvelujen rahoitukseen on vahvistaa yrittäjyyttä ja työllisyyttä.

3. Kuntien pitää maksaa lapsiperheille kotihoidontuen kuntalisää.

jokseenkin samaa mieltä

4. Kotikuntani pitää taata kaikille lapsille kokopäivähoito riippumatta heidän vanhempiensa työtilanteesta.

jokseenkin eri mieltä

5. Koulussa pitää tarjota enemmän kotimaisista ja paikallisista raaka-aineista tehtyä ruokaa hinnasta huolimatta.

jokseenkin samaa mieltä

Ehdokkaan kommentti

Turvallista, laadukasta ja kustannuksiltaan kohtuullista lähiruokaa kannatta suosia.

6. Valtuutetun on äänestettävä ryhmänsä sopimalla tavalla.

jokseenkin samaa mieltä

Ehdokkaan kommentti

Vastuullinen asioiden hoito vaatii välillä sitä, että tehdään komrpomisseja ja haetaan yhteistyötä. Päätöksenteko ei ole pelkkää sooloilua vaan yhteistyötä ja ryhmissä toimimista.

7. Sote-uudistus tulee viedä läpi hallituksen esittämällä tavalla ja aikataululla.

jokseenkin samaa mieltä

Ehdokkaan kommentti

Esitetty aikataulu on tavoite ja siihen tulee pyrkiä. Sote-uudistus on tärkeä ihmisten palveluiden parantamiseksi ja velkaantumisen taittamiseksi. Korjauksia voidaan tehdä matkan varrella jos aikataulu on liian tiukka.

8. Kunnan palvelut tulee mahdollisuuksien mukaan antaa yritysten hoidettavaksi aina, kun se on edullisempaa kuin kunnan oma työ.

jokseenkin samaa mieltä

Ehdokkaan kommentti

Yritysten ja järjestöjen osaamista tulee hyödyntää viisaasti. Kaikkiin palveluihin(esimerkiki koulut) se ei sovi ja joka tapauksessa palvelut tulee rahoittaa verovaroin. Oikein hyödynnettynä kunta voi yritysten palveluja hyödyntämällä säästää veronmaksajien rahoja, ehkäistä veronkiristyksiä ja velkaantumista sekä tarjota kuntalaisille parempia palveluja. Maltilla ja tarkkaan harkiten sekä laatua valvoen.

9. Kunnan tulee pidättäytyä maan myynnistä Venäjän kansalaisille ja venäläistaustaisille yhtiölle.

jokseenkin samaa mieltä

Ehdokkaan kommentti

Tämä on enemmänkin lainsäädäntöasia. Maanmyynnissä venäläisille tulee olla nykyistä tarkempi erityisesti rajaseuduilla. Epälyttävät tapaukset on estettävä, mutta ei kannata estää esimerkiksi tavallisen venäläisen perheen mökin ostamista. Matkailu tuo työtä ja toimeentuloa Mäntyharjuun ja tätä pitää viisaasti edistää.

10. Kotikuntani pitää tarjota kuntapaikkoja kiintiöpakolaisille tai oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille.

jokseenkin samaa mieltä

Ehdokkaan kommentti

Mäntyharju on toiminut tässä asiassa viime vuosina viisaasti.

11. Kuntien pitää suunnata lisää rahoitusta pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisyyn.

jokseenkin samaa mieltä

Ehdokkaan kommentti

Yrittäjyyden ja työllisyyden vahvistaminen on kunnan elinvoiman kannalta elintärkeää. Pitkäaikaistyöttömyyden ongelmiin täytyy panostaa jatkossa entistä enemmän.

12. Valtuutettujen palkkioita voidaan alentaa, kun valtuuston tehtäviä ja vastuita siirtyy maakunnille vuoden 2019 alussa.

jokseenkin samaa mieltä

Ehdokkaan kommentti

Kunnan tehtävä kevenevät ja tämän täytyy näkyä myös hallinnon keventymisenä. Kokouksista kannattaa edelleen myöntää kokouskorvaus, koska päättäjän työ on vaativaa ja aikaa vievää. Mutta voisi olla symbolisesti hyvä, että kaikkiin hallinon kustannuksiin tulee pientä kevennystä.

13. Maakunta- ja sote-uudistuksen vuoksi kunnan tehtävät vähenevät, joten virkamiesten määrää on supistettava.

jokseenkin samaa mieltä

Ehdokkaan kommentti

Hallinnon ja kustannusten on myös kevennyttävä, jos tehtäviä siirtyy pois.

2 Kuntani

1. Mäntyharjun kunnan investointiohjelma on liian suuri.

jokseenkin eri mieltä

Ehdokkaan kommentti

Mäntyharju on panostanut viisaasti palveluihin niin koulutuksen, terveydenhuollon, ikäihmisten hoivan ja myös yrittäjyyden puolella. Nämä ovat olleet tärkeitä investointeja myös kunnan elinvoimaan.

2. Mäntyharjun kunnan täytyy käyttää nykyistä enemmän rahaa elinkeinoelämän kehittämiseen.

jokseenkin samaa mieltä

Ehdokkaan kommentti

Yrittäjyyteen ja työllisyyteen panostaminen on Mäntyharjulle elinehto. Työpaikkoja on saatava kuntaa lisää ja tätä kautta myös uusia asukkaita. Yrittäjämyönteinen Mäntyharju panostaa myös elinkeinopolitiikkaan enemmän ja paremmin.

3. Mäntyharjun pitää korottaa vapaa-ajanasukkaiden kiinteistöverotusta.

jokseenkin eri mieltä

Ehdokkaan kommentti

Vapaa-ajan asukkaat tuovat ostovoimallaan työtä ja toimeentuloa Mäntyharjuun. Kaikissa lisäveroissa kannattaa olla malttia.

4. Mäntyharjun kunnan kannattaa investoida Kenkätehtaanniemen, Kurkiniemen ja aseman alueen matkailun kehittämiseen.

jokseenkin samaa mieltä

Ehdokkaan kommentti

Tulevaisuuden kehittämishankkeisiin täytyy panostaa, mutta mukaan täytyy saada yksityisiä yrityksiä. Hankkeilla täytyy olla selkeät hyödyt nähtävissä, jotta niihin kannattaa investoida.

3 Arvot

1. Samaa sukupuolta olevien avioliitot ovat väärin.

jokseenkin eri mieltä

Ehdokkaan kommentti

Avioliittolakia muutettiin viime vaalikauden kansanedustajien toimesta. En koe järkevänä muuttaa asian tilaa.

2. Ruotsin kielen erioikeudet pitää lopettaa.

jokseenkin samaa mieltä

Ehdokkaan kommentti

Suomi on kaksikielinen maa ja kielten opiskelu on erittän tärkeää yhä kansainvälistyvässä maailmassa. Kannatan kuitenkin kohta alkavaa kokeilua ruotsinkielen vapaaehtoisesta opiskelusta. Kielivalikoimaa voidaan rikastuttaa sillä, että nuoret voivat lukea ruotsin sijaan esimerkiksi Venäjää tai muuta kieltä, josta voi olla enemmän hyötyä työllistymisen kannalta.

3. Siviilipalvelus on epäisänmaallista

ohita kysymys

Ehdokkaan kommentti

Maanpuolustusvelvollisuus, asepalvelus ja maanpuolustustahto ovat kansakunnan turvallisuuden kulmakivet. Siviilipalvelukseen on lainmukainen oikeus ja näin kannattaa jatkossakin olla. En sanoisi, että siviilipalvelus on epäisänmaallista, mutta nuoria tulee kannustaa suorittamaan asepalvelus ja kantamaan kortensa kekoon isänmaan turvallisuuden puolesta.

Tilaa Antin eduskuntakirje!

Tilaaminen onnistui! Ollaan yhteydessä!

bottom of page