top of page

Varapuheenjohtajaehdokas Häkkänen: Suomi tarvitsee järkeviä kokoomuslaisia tekoja


Suomi tarvitsee järkeviä kokoomuslaisia tekoja

Luottamus Kokoomukseen vahvistuu, kun politiikallamme on selkeä linja ja tavoitteet sekä osaamme asiamme ja luotamme tutkimustietoon. Meidän tulee osoittaa ymmärtävämme tavallisen ihmisen arkea ja olla tasapuolisesti kaikkien suomalaisten asialla.

Kokoomus tekee työtä, jotta myös tulevat sukupolvet saavat elääkseen taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta terveen isänmaan.

Suomalaisen työn ja yritystoiminnan pelastamiseksi on parannettava verotuksen kannustavuutta, kustannuskilpailukykyä, työn tarjontaa, työelämän joustoja, kilpailuolosuhteita sekä väljennettävä sääntelyä. Työelämän osaamisvaatimukset ja kansainvälisen kilpailun kiristyminen edellyttävät koulutuksen sekä osaamisen parantamista aina varhaiskasvatuksesta huippututkimukseen.

Koko Suomen vahvuudet on otettava paremmin käyttöön niin, että alueet erikoistuvat omiin vahvuuksiinsa ja luovat kansainvälisesti kilpailukykyistä osaamista. Kunta- ja kaupunkipolitiikka on otettava taas kokoomuspolitiikan keskiöön. Luottamushenkilöiden osaaminen on hyödynnettävä mm. sosiaali- ja terveysuudistuksessa.

Uusien turvallisuusuhkien, talousrikollisuuden ja oikeusturvan haasteiden edessä Kokoomuksen täytyy olla oikeusvaltion ja turvallisuuden kulmakivien yhä vahvempi puolustaja. Sosiaalinen vastuu ja turvaverkot kuuluvat suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan ytimeen. Samalla on nähtävä ylisääntelyn, holhouksen ja oman vastuun katoamisen haitalliset ilmiöt. Kokoomuksen tulee terästäytyä ihmisen oman vastuun, terveen itsetunnon ja oma-aloitteisuuden edistäjänä.

Tilaa Antin eduskuntakirje!

Tilaaminen onnistui! Ollaan yhteydessä!

bottom of page