top of page

Häkkänen Ylen A2-illassa: Sisäinen turvallisuus ei saa vaarantua siirtolaiskriisin yhteydessä


- Kriisi on laaja ja monisyinen, ihmisillä on monia syitä jonka takia he hakeutuvat Eurooppaan. Ei ole yhtä oikeaa ratkaisua, Eurooppalaiset toimet ovat ne joilla tämä saadaan kestävästi ratkaistua. Jos emme puutu EU:n rajavalvontaan ja lähtömaiden ongelmiin, kaikki toimenpiteemme ovat kosmetiikkaa.

- Turvallisuuden tunne on yksilöllinen. Ei voida tulla sanomaan että joku tunne on hyvä tai huono. Tällöin täytyy vakavasti tarttua toimeen. Silloin täytyy keskustella viranomaisten resurssien lisäämisestä tai keskustelun käynnistämisestä.

- Palautusjärjestelmä on nousemassa hallituksen työlistan kärkeen. Saksassa 130 000 turvapaikanhakijaa on kadonnut tiettömille teille. Meillä on myös näköpiirissä tilanteita, joissa iso osa turvapaikanhakijoista joudutaan palauttamaan ja meidän täytyy miettiä kuin tämä prosessi saadaan toimimaan. Meidän täytyy saada myös tuomioistuinprosessit tehokkaasti pyörimään, jotta saadaan rahat ohjattua niille jotka todella apua tarvitsevat, eikä niille, jotka tulevat tänne muussa tarkoituksessa. Valitukset tulee käsitellä mahdollisimman tehokkaasti, ettei rahaa kulu vuosikausien odotteluun. Palautusten ja hakemusten käsittely tulee tapahtua nopeasti ja tehokkaasti.

- Työorientoituneessa maassa kuten Suomi, on tärkeää, että maahanmuuttajat saadaan nopeasti työelämän tai opiskelujen pariin. Tällöin vuorovaikutus olisi luontevaa ja arkipäiväistä kohtaamista. OECD:n raportit kertovat myös, että maahanmuuttajien työllisyys ja koulutus eivät ole olleet korkealla tasolla ja tämän korjaaminen varmasti auttaisi kotoutumisessa.

- Suurin kysymys kansalaisten luottamuksen kannalta on se, kuinka maahanmuuttoasia saadaan hoidettua pitkällä aikajänteellä. Ei ole olemassa merkkejä, että tämä on vain muutaman vuoden pyrähdys. Iso kokonaisuus täytyy olla ensin hallinnassa. Kuinka paljon Eurooppa pystyy vastaanottamaan pakolaisia ja millä perusteella? Sen jälkeen on aloitettava tehokas kotouttaminen.

- Euroopan unionin on toimittava maahanmuuttoasiassa yhtenäisesti. Nyt olemme olleet kokoajan monta askelta jälkijunassa. On oltava yhteiset toimenpiteet Euroopan rajapolitiikassa ja sen jälkeen turvapaikkapolitiikassa laajemminkin. Kansainvälisen on otettava myös roolia sortuvien valtioiden auttamiseksi.


Tilaa Antin eduskuntakirje!

Tilaaminen onnistui! Ollaan yhteydessä!

bottom of page