top of page

Kansanedustaja Häkkänen: Asumisen ja rakentamisen normitalkoot etenevätAsumisen ja rakentamisen normitalkoot etenevät

Asumisen ja rakentamisen ympärille on Suomessa tehty viime vuosikymmeninä tiheä normituksen verkko. Liiallinen sääntely on nostanut asumisen hintaa, kaventanut rakentamisen mahdollisuuksia ja estänyt elinvoimaa lisääviä hankkeita.

Otettaessa vielä huomioon, että suomalaisten varallisuudesta merkittävin osa on kiinni kiinteistöissä ja asumisessa, ei ole yhdentekevää minkälaiseksi asumisen ja rakentamisen sääntelyä kehitetään.

Kokoomuksen, Keskustan ja Perussuomalaisten hallitus on nyt muuttamassa tätä tiukan sääntelyn kulttuuria. Haluamme antaa lisää päätösvaltaa rakentamiseen liittyvissä asioissa yksittäisille ihmisille ja paikallistason toimijoille. Helpotamme rakentamismahdollisuuksia mm. lyhentämällä valitusmenettelyjä, helpottamalla haja-asutusalueiden rakentamista, kohtuullistamalla jätevesiasetusta ja siirtämällä päätösvaltaa poikkeamisrakentamisen päätösvaltaa ELY-keskuksilta kunnille.

Parhaillaan on lausuntokierroksella kaksi tärkeää esitystä. Uuden lakiesityksen tavoitteena on helpottaa rantarakentamista siirtämällä rakentamisen poikkeuslupien käsittely ELY-keskuksilta kuntiin. Toimivallan siirto nopeuttaa ja yksinkertaistaa poikkeamisasioiden käsittelyä. Rantarakentamisen helpottaminen on erityisen tärkeää vapaa-ajan asutuksen kasvamisen ja sen tuomien taloudellisten hyötyjen takia.

Toinen tärkeä esitys liittyy maakuntakaavojen vahvistusmenettelyn poistamiseen ministeriöiltä. Nykyään ympäristöministeriö voi estää maakuntakaavassa esitettyjä rakentamisen tavoitteita niin sanotulla vahvistamismenettelyllä. Valta on siis keskitetty valtiolle, eikä alueelle, jossa rakentaminen tapahtuu.

Nykyinen ministeriöiden vahvistusmenettely on tehnyt maakunnan oman alueen kehittämisen ja kaavoitusjärjestelmän hyvin kankeaksi. Vahvistuskäsittely pidentää jo muutoinkin pitkää kaavaprosessia ja tätä kautta hidastaa alueiden elinvoimaa parantavien hankkeiden edistämistä. Ministeriöiden vahva valta on siirtänyt vallan ja vastuun asukkailta ja paikallispäättäjiltä keskusvallalle. Tästä hyvänä esimerkkinä ovat useat ministeriöissä kaadetut kauppakeskushankkeet, jotka olisivat tuoneet työtä ja toimeentuloa alueen asukkaille.

Uudella lakiesityksellä siirrämme rakentamiseen ja aluekehittämiseen liittyvää päätösvaltaa ja vastuuta paikallis- ja aluetasolle. Tätä kautta lisäämme alueen asukkaiden omaa päätösvaltaa oman alueensa kehittämisestä. Ja sivutuotteena tulee myös vähemmän byrokratiaa ja nopeampaa päätöksentekoa.

Nämä esimerkit liittyvät hallituksen periaatteellisesti tärkeään linjaukseen: keskusjohtoista sääntelyä ja ohjausta kevennetään yhteiskunnan kaikilla aloilla ja vastuuta ja harkintavaltaa annetaan kansalaisille itselleen, yrityksille ja paikallispäättäjille.

Liian kauan on eduskunnassa uskottu, että paras lopputulos ihmisten arkeen syntyy tiukalla sääntelyllä. Tämä sääntelypolitiikka on valitettavasti kangistanut arkielämää tarpeettomasti, heikentänyt uusien ideoiden syntymistä ja aiheuttanut tarpeetonta hallinnollista kuormaa yrityksille.

Nyt muutamme linjaa ja annamme valtaa ja vastuuta enemmän ihmisille, yrityksille ja paikallispäättäjille. Tämä sääntelypolitiikan linjamuutos on tärkeässä osassa Suomen uuden menestyksen rakentamisessa.

Tilaa Antin eduskuntakirje!

Tilaaminen onnistui! Ollaan yhteydessä!

bottom of page