top of page

Antti Häkkänen: Suomi on palautettava työlinjalle


Saksalaiset poliitikot lupasivat 2000-luvun alussa nostaa näivettyneen maan takaisin kasvuun työmarkkinauudistuksilla. Päättäjät katsoivat viisaasti tulevaisuuteen ja pitivät selkärankansa suorassa vaikka tekstiviestipalstoilla hieman naristiin. Saksan työmarkkinauudistusten ansiosta maa on nyt taloudellisesti vauras ja ihmisillä on työtä ja tulevaisuutta.

Suomi tarvitsisi kipeästi Saksan mallin mukaista työlinjaa ja riittävää selkärankaa päätösten tekemiseen.

Suomessa työllisyysaste on jumiutunut kansainvälisesti vertailtuna alhaiselle 67%:n tasolle ja talouden pidemmän aikavälin kasvu-ura on vajonnut jo 1%:n luokkaan. Julkiset palvelut ja eläkkeet sekä muut hyvinvointiyhteiskunnan peruspilarit voidaan turvata vain, jos lisäämme työntekoa ja helpotamme yritysten työllistämistä.

Uuden työlinjan ensimmäinen askel olisi ahkeruuden ja työnteon kunnioittamisen palauttaminen. Työ-, sosiaali- ja verolainsäädännön tulisi aina lähteä siitä, että työnteko on ensisijaista, etuudet ja oikeudet vasta toissijaisia.

Työlinjaan kuuluisi myös palkkamaltti, jotta suomalaista työtä ei hinnoitella pois Suomesta. Suomen Pankin tutkimusten mukaan maltilliset palkankorotukset tuottaisivat jopa 30 - 40 000työpaikkaa tulevien kahden vuoden aikana.

Myös työllistämisen esteitä pitää poistaa yrityksiltä. Esimerkiksi moni pienyritys palkkaisi uusia työntekijöitä, jos byrokratia ja sivukulut olisivat kohtuullisempia ja työehdoista sopiminen olisi joustavampaa. Samoin myös verotuksen ja sosiaaliturvan muutoksilla työnteko pitää tehdä nykyistä kannattavammaksi niin matalamman kuin korkeammankin palkan ammateissa. Esimerkiksi ylikireää ansiotuloverotusta tulisi keventää sekä työttömyysturvan suojaosuuksia ja opiskelijoiden tulorajoja korottaa, jotta työtä kannattaisi tehdä enemmän.

Uuteen työlinjaan kuuluu myös työssä jaksamiseen, osaamisen johtamiseen ja innovatiivisiin työyhteisöihin panostaminen. Pärjäämme kansainvälisen talouden ja teknologian kiihtyvässä kilpailussa vain, jos työelämässä kannustetaan ja palkitaan uudella tavalla ajattelemisesta ja uudella tavalla tekemisestä. Viime kädessä maan kilpailukyky ja sitä kautta kansalaisten elintaso tulevat yksittäisten työntekijöiden osaamisesta, jaksamisesta ja uusista ideoista.

Saksan nykyisen taloudellisen menestyksen siemenet kylvettiin 10 vuoden takaisilla työmarkkinauudistuksilla. Nyt Suomella on tuhannen taalan paikka ottaa käyttöön uusi työlinja ja kylvää tulevaisuuden menestyksen siemenet myös meidän kotimaahan.

Tilaa Antin eduskuntakirje!

Tilaaminen onnistui! Ollaan yhteydessä!

bottom of page