top of page

ANTTI HÄKKÄNEN: Pienyrittäjyys EU:n asialistalle!

Pääministerin erityisavustaja Antti Häkkäsen mukaan Euroopan ja Suomen työttömyyteen parasta lääkettä on pienyrittäjyyden edellytysten parantaminen. Kokoomuksen eurovaaliehdokkaana oleva Häkkänen puhui Mikkelin Kirkkopuistossa.


Kaksi kolmasosaa Euroopan yksityisen sektorin työpaikoista on pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Häkkäsen mukaan nämä yritykset toimivat Euroopan talouden moottorina.


- Jotta Euroopan talous ja työllisyys lähtisi kasvuun, tarvitsemme panostuksia juuri pienyrityksiin. Tämä edellyttää toimia laajalla rintamalla. "


Häkkäsen mukaan eurooppalaiset kotimarkkinat on aidosti avattava myös pienille yrityksille. Edelleen on olemassa liian monta estettä ja hidastetta pienyritysten toiminnalle Euroopan sisällä.


- Työvoiman liikkuvuus, kaupankäynti, innovaatiot ja kasvu kärsivät nykyisistä rajoituksista ja ylisääntelystä. 505 miljoonan asukkaan Eurooppa omaa valtavan potentiaalin taloudelliselle kasvulle. Pienyritykset ovat uuden kasvun avainasemassa niin Suomessa kuin myös koko Euroopassa.


Häkkäsen mukaan kaupankäynnin esteiden poistaminen on yksi EU:n tärkeimmistä tehtävistä. Hänen mukaansa juuri pienet ja keskisuuret yritykset kokevat suurimman haitan kaupan esteistä. Suomalaisten yritysten pitää päästä paremmin myymään tuotteitaan ja osaamistaan ulkomaille.


- Ongelmana ovat tällä hetkellä lukuisat kaupankäynnin esteet niin EU:n sisämarkkinoilla kuin myös EU:n ulkopuolella. Suomalaiset yritykset ovat raportoineet yli 1400 kaupanestettä. Suomalaiset yritykset eivät pääse tasaveroisesti myymään tuotteitaan esimerkiksi Venäjän, Brasilian tai Ranskan markkinoille, mutta ei myöskään Euroopan sisämarkkinoilla, Häkkänen sanoi.


- Kansalliset tuotemääräykset, standardoinnit, verosääntely ja muut kaupanesteet hidastavat kasvua ja uusien työpaikkojen luomista.


Häkkänen kuitenkin muistutti, että samalla kun kaupankäynnin esteitä poistetaan, EU maiden on pidettävä kilpailukykynsä kunnossa, jotta jäsenmaat pärjäävät avoimessa, kansainvälisessä taloudessa.


- Jokaisen jäsenmaan pitää lopettaa velaksi eläminen, parantaa julkisen sektorin tuottavuutta, uudistaa työmarkkinoita sekä panostaa tutkimukseen ja osaamiseen.


- Samoin on pidettävä huolta siitä, että pienyritykset saavat rahoitusta toimintaansa. Uudet investoinnit ja kasvu ei pääse vauhtiin, jos yritysrahoitus on liian kallista tai muuten vaikeaa. Pankkien ylisääntelyä tulee välttää, jotta rahoitusmarkkinat eivät hyydy ja talouskasvu tätä kautta hidastu.


Häkkäsen mukaan pienyrittäjyyden yksi keskeisimpiä kannusteita on verotus. - Emme voi kannustaa nuorta sukupolvea yrittäjyyteen ja riskinottoon, jos verojärjestelmä samaan aikaan rankaisee kasvusta ja työllistämisestä. Niin kotimaassa kuin Euroopan tasolla on yhä vahvemmin panostettava ja ohjeistettava kasvua ja työllisyyttä tukevaan verotukseen.


Häkkäsen mielestä kotimaan viimeaikaiset metsäteollisuuden investoinnit ovat hyvä esimerkki onnistuneesta veropolitiikasta.


- Hallituksen päätös yhteisöveron keventämisestä tuo konkreettisesti työtä Suomeen. Verotuksen tulee olla kilpailukykyisellä tasolla ja mahdollisimman läpinäkyvää ja yksinkertaista. On surullista havaita, että perussuomalaiset, keskusta ja vasemmistopuolueet vastustivat työllisyyttä parantavia veronkevennyksiä.


Häkkänen korosti myös, että työllisyyden ja talouden kasvu edellyttää myös enemmän liikkumatilaa yrityksille.


- Byrokratia ja lisääntyvä sääntely aiheuttaa suuret kustannukset ja vie pienyrittäjien päivittäistä työaikaa. Tämä hallinnollinen taakka johtaa siihen, että pienyritykset eivät pääse kasvattamaan toimintaansa ja työllistämään. Häkkänen sanoi, että tähän haasteeseen tulee vastata käynnistämällä pienyritysten hallinnollisen taakan keventäminen.


Lisätietoja: Antti Häkkänen

antti.hakkanen@vnk.fi

0407057134

Tilaa Antin eduskuntakirje!

Tilaaminen onnistui! Ollaan yhteydessä!

bottom of page